Steviger in je schoenen voor kinderen en jongeren

Vitras organiseert regelmatig cursussen en groepstrainingen voor jong en oud. Bijvoorbeeld om gezonder te worden of te blijven of om steviger in je schoenen te staan. Deze cursussen en groepstrainingen zijn er meermalen per jaar in het hele werkgebied van Vitras. Ze starten bij voldoende deelnemers.

Alle kinderen zijn wel eens zenuwachtig of bang als ze ‘moeten’ presteren of als er een beroep wordt gedaan op hun sociaal functioneren. Maar sommige kinderen ervaren dit als een enorme druk. Dit kan ten koste gaan van hun plezier en zelfvertrouwen. De training is bedoeld om kinderen met faalangst een steuntje in de rug te bieden en te leren met hun angst om te gaan. 

Faalangsttraining 'Ik ben een kei'

Een intensieve tweedaagse zomertraining voor aankomende brugklassers voor wie de overgang naar de middelbare school extra spannend is. Het accent in deze training ligt op het vergroten van zelfvertrouwen en het verbeteren van sociale en assertieve vaardigheden, zodat de kinderen met meer plezier naar de nieuwe school gaan.

Zomertraining 'Plezier op school'

Wanneer kinderen zich op sociaal vlak onzeker voelen en/of bang zijn om fouten te maken of te falen, dan heeft dat gevolgen voor hun zelfvertrouwen; ze staan dan niet stevig in hun schoenen. Dit kan leiden tot problemen in het gedrag: kinderen trekken zich terug, ‘botsen’ met anderen of laten sociaal onhandig gedrag zien, waardoor het contact met leeftijdgenoten moeizaam verloopt. Het doel van de training is het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden van het kind, groei van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Hiermee groeit ook de eigen verantwoordelijkheid en de waardering voor anderen en de betrokkenheid tussen ouders en kinderen.

Training Sociale Vaardigheden 10 - 12 jaar

Vitras organiseert regelmatig cursussen en groepstrainingen voor jong en oud. Bijvoorbeeld om gezonder te worden of te blijven of om steviger in je schoenen te staan. Deze cursussen groepstrainingen zijn er meermalen per jaar in het hele werkgebied van Vitras. Ze starten bij voldoende deelnemers. 

Cursussen en groepstrainingen voor...

Cursussen en groepstrainingen over...

Kosten
De kosten verschillen per cursus en groepstraining. Per cursus en groepstraining kunt u zien wat de kosten zijn.

Op een veel cursussen is er een korting voor VitrasPas houders en kan uw partner voor een speciale prijs meedoen. Bij cursussen en goepstrainingen op het gebied van gezondheid en preventie vergoeden veel zorgverzekeraars (een deel van) de kosten. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.