Huiselijk geweld

Er is sprake van huiselijk geweld bij

  • lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld als er klappen vallen;
  • seksuele mishandeling; of
  • geestelijke mishandeling, bijvoorbeeld schelden, bedreigen, afpersen of stalken; 

in de huiselijke kring. De pleger kan een gezinslid zijn, maar ook een oom, huisvriend of ex-partner. 

Bent u slachtoffer of pleger van huiselijk geweld? Blijf er niet mee zitten, maar zoek hulp. 

Wij kunnen u helpen

Bent u slachtoffer of pleger van huiselijk geweld? Samen met u kunnen we de situatie bespreken en samen naar oplossingen zoeken.

Doel is dat het geweld stopt. Of als het geweld al gestopt is, kan het doel zijn dat u de gebeurtenissen een plekje kunt geven en weer vooruit kunt kijken. Voor plegers van geweld is het doel dat u uw agressie onder controle leert krijgen.

Bel 0900 - 82 123 82 en vraag naar de maatschappelijk werker bij u in de buurt.

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) heten vanaf 1 januari 2015 samen 'Veilig Thuis'. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd. Burgers en beroepskrachten kunnen straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Landelijk gratis telefoonnummer: 0800-2000.

Wat kunt u zelf doen?

Slachtoffer
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Blijf er niet mee zitten, maar zoek hulp! Als het geweld nog niet is gestopt dan is het belangrijk dat u stappen zet om het geweld wel te stoppen. Samen kunnen we kijken wat daarvoor nodig is. Als het geweld al wel is gestopt dan kan het helpen om samen met iemand de gebeurtenissen door te praten en zo een stukje te verwerken. U kunt meer informatie vinden op de website van Veilig Thuis

Pleger
Gebruikt u geweld tegen uw partner of binnen uw gezin? Of bent u bang dat u dat gaat doen? Misschien voelt u zich machteloos, vernederd, uitgedaagd of niet serieus genomen. Geweld is nooit de oplossing. Het is zelfs strafbaar. Alleen u bent verantwoordelijk voor uw eigen gedrag. Het is moeilijk om geweld zelf te stoppen. Neem daarom contact op met mensen die u kunnen helpen. Bekijk de website Veilig Thuis of neem contact op met een maatschappelijk werker van Vitras in uw buurt. Zij kijken met u mee wat u nodig hebt zodat u uw agressie onder controle krijgt.
 

Wat kan de omgeving doen?

Bent u getuige van huiselijk geweld in uw omgeving, of heeft u ernstige vermoedens? Misschien vindt u het moeilijk om zich te bemoeien met andermans privéleven. Een luisterend oor kan iemand in problemen helpen.

Als u niet zeker weet of er sprake is van huiselijk geweld, praat dan met iemand die u vertrouwt. Neem altijd contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Wat kan Vitras doen?

Maatschappelijk werk

Onze maatschappelijk werkers kunnen samen met u de situatie bespreken en samen naar oplossingen zoeken. Doel is dat het geweld stopt. Of als het geweld al gestopt is, kan het doel zijn dat u de gebeurtenissen een plekje kunt geven en weer vooruit kunt kijken. 

Maatschappelijk werk

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een maatschappelijk werker in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.