Neurologieverpleegkundige

De neurologieverpleegkundige komt aan huis en geeft advies, instructie en voorlichting over neurologische aandoeningen, zoals een beroerte (CVA), de ziekte van Parkinson, MS, ALS, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), een hersentumor en dwarslaesie.

Voor wie? 

Heeft u of degene voor wie u zorgt een beroerte gehad of een neurologische aandoening zoals bijvoorbeeld Parkinson, MS, ALS, een hersentumor of een dwarslaesie, en heeft u behoefte aan advies of ondersteuning? De neurologieverpleegkundige biedt begeleiding, advies en ondersteuning voor u én uw omgeving.

Hoe werkt het?

Het hebben van een neurologische aandoening betekent vaak een (grote) belasting voor de cliënt, maar ook voor de directe omgeving. Dit kan veel vragen oproepen. De neurologieverpleegkundige kijkt tijdens een huisbezoek samen met u en uw naaste(n) naar de zorgproblemen die uit de neurologische aandoening kunnen ontstaan en zoekt met u naar mogelijke oplossingen. Indien nodig helpt de verpleegkundige u bij het inschakelen van andere hulpverleners, voert overleg met uw behandelend (huis)arts en/of gespecialiseerd verpleegkundige en kijkt ze naar hulpmiddelen die eventueel nodig zijn.

Sommige gevolgen van een neurologische aandoening of ziektebeeld zijn duidelijk zichtbaar. Soms zijn de gevolgen niet direct zichtbaar, bijvoorbeeld bij veranderingen in het denken, de communicatie of het gedrag. Dit kan veel impact hebben op de cliënt én op de naasten. De gespecialiseerd neurologieverpleegkundige biedt ondersteuning bij het accepteren en omgaan met deze gevolgen. 

Kosten, indicatie en vergoeding

De huisbezoeken worden vergoed door uw ziektekostenverzekering, u heeft hiervoor geen verwijzing nodig.

 

Waarom Vitras?

Vitras beschikt over zeer deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in neurologische aandoeningen. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in uw buurt. Zij weten daardoor goed de weg, onderhouden contact met uw huisarts en ziekenhuisarts, en kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. Bij Vitras kunt u bovendien terecht voor hulpmiddelen, cursussen en gemaksdiensten die u helpen langer zelfstandig te blijven. 


Contact

0900-82 123 82 maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Heeft u of degene voor wie u zorgt een neurologische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte, en wilt u meer weten over uw situatie en hoe de neurologieverpleegkundige van Vitras u kan ondersteunen? Neem dan contact op met Vitras via het telefoonnummer hierboven, of neem direct contact op met de neurologieverpleegkundige bij u in de buurt: 

 

Kosten, indicatie en vergoeding

Neurologieverpleegkundige

Aan de hulp van onze neurologieverpleegkundige zijn geen kosten verbonden. U heeft geen verwijzing nodig en kan direct contact opnemen met bovenstaande verpleegkundigen.
 
Thuiszorg

De thuiszorg van Vitras wordt meestal (deels) vergoed vanuit de AWBZ, of, wanneer u langer zorg nodig heeft, via het CIZ. Ook kunt u bij Vitras terecht met een persoonsgebonden budget (PGB).
 
Hulpmiddelen

Veel hulpmiddelen worden door uw verzekering vergoed voor een periode tot 26 weken. Daarnaast vergoeden sommige zorgverzekeraars extra verpleeg- of zorghulpmiddelen via de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding, voorwaarden en procedure kunnen echter per zorgverzekeraar verschillen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
 
Gemaksdiensten

Gemaksdiensten worden niet vergoed door de verzekering. U kunt in de meeste gevallen wel korting krijgen met de VitrasPas.
 
Wilt u weten of de hulp in úw situatie vergoed wordt?
Meestal is één telefoontje naar Vitras voldoende. Vitras regelt de meeste zaken dan voor u.  0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur (lokaal tarief)

Verwijzer

Bij neurologische aandoeningen zoals een CVA en de ziekte van Parkinson spelen verschillende zaken een rol, zoals motorische aspecten, belemmeringen bij voedsel- en vochtinname, aanwezigheid van dysartrie of afasie, de communicatieve mogelijkheden en cognitieve problematiek.

Naast eventuele complicaties en cardiovasculaire risicofactoren zijn emotionele of gedragsmatige veranderingen, draagkracht van de mantelzorger(s) en inzet van eventuele hulpmiddelen van belang.

De neurologieverpleegkundigen van Vitras vormen een vitale schakel tussen de huisarts, het ziekenhuis en de patiënt. Doordat de neurologieverpleegkundige bij de thuiskomt, is er meer tijd voor uitleg en het in kaart brengen van de onderliggende problematiek. De neurologieverpleegkundige biedt ter plekke de juiste zorg en duiding, daardoor hoeft de patiënt minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De huisarts over de gespecialiseerd verpleegkundigen van Vitras: 

De huisarts over de neurologieverpleegkundigen van Vitras"Het is niet zo dat iedereen altijd maar naar een huisarts moet voor iets. En soms ga je naar een ziekenhuis omdat de zorg thuis niet afdoende is. Maar als je de zorg thuis uitbreidt, hoef je niet naar een ziekenhuis. Want soms is daar, thuis, de meerwaarde; de zorg en de observatie." 
Bekijk de film

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een neurologieverpleegkundige bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Wat kan de neurologieverpleegkundige van Vitras voor u betekenen?

Wat kan de neurologieverpleegkundige voor u betekenen?

Bekijk de film

Het verhaal van...