Ongeneeslijk ziek

Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen met een uitbehandelde vorm van kanker, of een andere ziekte zoals COPD, hartfalen, ALS of dementie bij dementerenden. Als u ongeneeslijk ziek bent, komt er veel op u af. Na de eerste schok moeten u en uw omgeving leren omgaan met het besef dat u niet meer beter wordt. Naast emoties zoals angst en machteloosheid, krijgt u mogelijk lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid.

Wat kan Vitras doen?

Thuiszorg

Heeft u door uw ziekte ondersteuning thuis nodig, bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij uw medicijnen? De verpleegkundigen en verzorgenden van Vitras begeleiden en ondersteunen u zodat u zo zelfstandig en comfortabel mogelijk thuis kunt verblijven. 

Thuiszorg

Hulpmiddelen

Nachtzorg

Voor mensen die niet alleen overdag, maar ook 's nachts ondersteuning en verzorging nodig hebben, kan nachtzorg en 24-uurzorg uitkomst bieden. Meestal is dit in de terminale fase van de ziekte. 

Nachtzorg en 24-uurszorg

Cursussen

De zorg voor iemand met een ingrijpende, chronische of ongeneeslijke ziekte kan soms zwaar vallen. Speciaal voor mantelzorgers zijn er cursussen op het gebied van ziekenverzorging, fysieke belasting en ontspanning.

Cursussen voor mantelzorgers

Comfortdiensten

Als bepaalde zaken u moeite kosten of u er geen tijd voor heeft, kunt u gebruik maken onze Bij u thuis diensten, bijvoorbeeld om u te ondersteunen bij huis- en tuinonderhoud.

Bij u thuis diensten

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is er voor ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Doel is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naasten. Vitras biedt palliatieve zorg aan huis. 

Palliatieve zorg aan huis

Terminale zorg

Terminale zorg is er voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. Vitras biedt terminale zorg aan huis. In deze fase is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk.

Terminale zorg aan huis

Waarom Vitras?

Vitras beschikt over zeer deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in uw buurt. Zij weten daardoor goed de wegen kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. Bij Vitras kunt u bovendien ook terecht voor hulpmiddelen, cursussen en gemaksdiensten die u helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. 


Contact

0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Bent u, of is degene voor wie u zorgt, ongeneeslijk ziek, en wilt u meer weten over uw situatie en Vitras u kan ondersteunen? Neem dan contact op via telefoonnummer  0900 - 82 123 82 of via de wijkverpleegkundige in uw buurt om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken. Kies uw gemeente:

Verwijzers

De zorgvraag kan complex zijn bij ongeneeslijk zieke patiënten. Bovendien is het soms moeilijk om te bepalen wanneer u stopt met behandelen en start met palliatieve zorg. Stoppen met behandelen kan moeilijk zijn en een machteloos gevoel geven. Terwijl u als arts, samen met deskundige verpleegkundigen, juist in de palliatieve fase veel voor uw patiënt kunt betekenen.

De professionals van Vitras zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg bij de patiënt thuis en geven, in samenwerking met u, zorg en advies aan uw patiënt om deze laatste levensfase zo waardevol en comfortabel mogelijk te maken. 

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met het team zorg en welzijn bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Het verhaal van...