Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum is er voor iedereen die behoefte heeft aan structuur of een zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding wegens lichamelijke klachten, psychogeriatrische klachten (bv. lichte tot matige dementie) of andere klachten zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel) . Mantelzorgers vinden er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Voor wie?

Zorgt u regelmatig voor iemand die ernstig vergeetachtig is, moeilijk hanteerbar gedrag vertoont en/of veel zorg nodig heeft? Valt die zorg u soms zwaar? Komt u nauwelijks toe aan uw eigen ontspanning? Weet u soms niet hoe met hem of haar om te gaan? Zou u wel eens willen praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten?

Hoe werkt het?

Deelnemers hebben in het ontmoetingscentrum een gezellige en actieve dag. De wensen en behoeften, maar ook de talenten en passie van de deelnemers staan centraal.  Doel is om hen sociaal, lichamelijk en maatschappelijk te stimuleren. In groepsverband doen ze activiteiten op maat en alledaagse bezigheden. De nadruk ligt op wat de deelnemers  wél kunnen en weten. Zo krijgen ze meer eigenwaarde en voelen ze zich in de maatschappij staan.

Voor mantelzorgers organiseert het ontmoetingscentrum regelmatig mantelzorggesprekken, lezingen rondom dementie, NAH, ouderenzorg en ontspannende activiteiten (samen met de deelnemers) zoals feestjes en uitstapjes. Mantelzorgers kunnen als vrijwilliger meehelpen tijdens de dagactiviteiten.

Lees het artikel 'Allebei blij met het Ontmoetingscentrum' voor een impressie.

Lees hoe wij werken in het Ontmoetingscentrum.

Ontmoetingscentrum Nieuwegein

Ontmoetingscentrum Noord
t Geinlicht
Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein
tel. 06 – 20 70 10 94 of 0900 – 82 123 82

Ontmoetingscentrum Zuid
Dorpshuis Vreeswijk
Fort Vreeswijk 1a, Nieuwegein
tel. 06 – 20 70 11 18 of 0900 – 82 123 82

Annette Stock (coördinator)
Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein
t. (0900) 82 123 82 / (06) 10 45 96 38
  

Locatie(s): 

 • Nedereindseweg 1-3, 3438 AA, Nieuwegein
 • Fort Vreeswijk 1a, 3433 ZZ, Nieuwegein

Ontmoetingscentrum Zeist

Ontmoetingscentra in andere gemeenten

Kosten, indicatie en vergoeding

Het Ontmoetingscentrum in Zeist en in Nieuwegein levert professionele zorg/dagopvang aan mensen met dementie (en hun mantelzorgers). De cliënten betalen een eigen bijdrage. Hoe hoog deze eigen bijdrage precies is, kunnen cliënten berekenen via het CAK (www.hetcak.nl). 

De cliënt vraagt de indicatie aan bij de gemeente waarin hij/zij woont. Casemanagers dementie kunnen cliënten hierbij helpen. 

Wilt u weten of de hulp in úw situatie vergoed wordt?
Meestal is één telefoontje naar Vitras voldoende. Vitras regelt de meeste zaken dan voor u. 

0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Criteria voor deelname 

Criteria voor deelname aan het ontmoetingscentrum:

 • De oudere heeft een lichte tot matige dementia met het accent op lichte dementie;
 • Er is in het dagelijks leven een beperking die groter is dan ouderdomsvergeetachtigheid of vergeetachtigheid ten gevolge van psychische klachten;
 • Om de veiligheid van de deelnemer te garanderen is het nodig dat zij/hij niet geneigd is om weg te lopen;
 • Gedragsproblemen van de dementerende mogen niet zodanig zijn dat ze het groepsproces verstoren. De persoon moet in een groep kunnen functioneren;
 • Gezien de activiteiten van het ontmoetingscentrum is het belangrijk dat de deelnemer mobiel is;
 • De deelnemer moet zelfstandig naar het toilet kunnen;
 • Hulp bij eten en drinken kan geboden worden;
 • De mantelzorger heeft behoefte aan ondersteuning bij het ziekteproces van de dementerende en is bereid deel te nemen aan het ondersteuningsprogramma;
 • De plaatsing in het ontmoetingscentrum gebeurt nooit tegen de zin van de betrokkenen. De dementerende en de mantelzorger moeten altijd toestemming geven. 

Waarom Vitras?

De lijnen tussen de ontmoetingscentra en de wijkteams thuiszorg zijn kort. Er is regelmatig overleg. Zo kan het ontmoetingscentrum goed inspelen op de wensen en behoeften van de bezoekers.


Verwijzer

Het overheidsbeleid is erop gericht mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vaak is dat ook hun eigen wens. Voor de mantelzorgers van dementerenden kan dit zwaar zijn. Zo zwaar zelfs, dat ze zelf psychische problemen of lichamelijke gezondheidsklachten krijgen. Uit onderzoek blijkt dat zorgende familieleden van mensen met dementie, in vergelijking met de algemene bevolking, een verhoogd risico hebben op gezondheidsproblemen.

Het ontmoetingscentrum biedt een breed opgezet ondersteuningsprogramma aan mensen met dementie en hun verzorgers. Verzorgers kunnen er terecht voor informatiebijeenkomsten, een gespreksgroep, een wekelijks spreekuur, een maandelijks centrumoverleg, respijtzorg en praktische hulp bij het regelen van zorg thuis en zo nodig verpleeghuisopname. De persoon met dementie kan gebruikmaken van een dagsociëteit.

De ontmoetingscentra hebben in vergelijking met reguliere dagbehandeling een bewezen positiever effect op de draagkracht van mantelzorgers (minder ervaren belasting, langer en beter volhouden van de zorg, uitbreiding sociaal netwerk) en het functioneren van dementerenden (minder gedragsproblemen, uitstel van verpleeghuisopname).  Lees meer op vumc.nl

Direct contact

Vul uw plaats of postcode in voor een ontmoetingscentrum bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Actueel

Doet u mee?

Doet u mee aan onderzoek naar nieuwe, effectieve vormen van begeleiding bij dementie? Door deelname aan het onderzoek draagt u bij aan de ontwikkeling van goede, op de persoon afgestemde zorg voor mensen met dementie en ondersteuning van mantelzorgers.

Onderzoek Ontmoetingscentra 3.0

Netwerk Dementie

Alzheimer café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden.

Het verhaal van...