Innovatie

Wij innoveren

Alles verandert voortdurend: u, onze opdrachtgevers, de technische mogelijkheden, nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen. Dat vergt aanpassingsvermogen. Van iedere individuele medewerker en van de organisatie als geheel. We zijn niet bang om met een kritische blik naar onszelf te kijken: 'Hoe kan het beter?'

Wij starten regelmatig innoverende projecten. Soms voor alle gemeenten in ons werkgebied. Soms in één gemeente om aan te sluiten op lokale ontwikkelingen. Hieronder bij 'Innovatie in de praktijk' vindt u enkele voorbeelden. Heeft u een suggestie hoe we beter kunnen (samen)werken? Laat het ons horen! Vul het formulier voor suggesties in.

Innovatie in de praktijk

Begeleiding op maat
Bereikbaarheid van zorg voor alle burgers is een van de speerpunten van het kabinetsbeleid. In een brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer wordt het belang om te voldoen aan de groeiende vraag van ‘zorg dichtbij’ uitgesproken (Schippers, 2015). Vitras is als brede organisatie voor Zorg en Welzijn een vertrouwd gezicht in veel gemeenten. Ons streven is dichtbij huis een breed aanbod aan diensten te bieden.  We richten ons niet langer alleen op lichte hulpvragen maar steeds  vaker ook op  specialistische hulpvragen.  We hebben professionals in dienst met een breed pallet aan deskundigheden. We werken we samen met andere bij de hulpverlening betrokkenen mantelzorgers, vrijwilligers,  huisartsen en  andere professionals. Dit doen we uiteraard altijd in samenwerking met de hulpvrager zelf. 

Clienttevredenheid
Vitras heeft de tevredenheid van cliënten en de kwaliteit van zorg-, hulp- en dienstverlening bovenaan de agenda staan. We willen een zelfkritische en transparante organisatie zijn. We informeren naar de wensen/behoeften en tevredenheid van onze cliënten via de vaste evaluatiemomenten en cliënttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast verkrijgen we cliëntervaringen via cliëntpanels. Daarmee helpen cliënten onze zorg-, hulp- en dienstverlening verder te verbeteren. We staan samen met onze cliënten, medewerkers, zorgverzekeraars, gemeenten en partners voor kwaliteit. Lees meer over clienttevredenheid.

Samenwerking  met mantelzorgers en vrijwilligers
Mantelzorgers en vrijwilligers bieden op allerlei manieren zorg en ondersteuning, professionals van  Vitras werken met hen samen wanneer ze betrokken worden in hulpverlening.  Vitras vind het belangrijk om vorm te geven aan dit samenspel  en geeft in 2016 extra aandacht hieraan. Dit doet ze door het opnieuw vaststellen van een visie op deze samenwerking en door het opstellen van beleid. Er zal aandacht zijn voor die zaken die nodig zijn om de samenwerking goed vorm te geven.  Om dit te ondersteunen zal in het eerste half jaar van 2016 intern praktijkgericht onderzoek worden gedaan naar succesfactoren, belemmerende factoren en (wensen voor) het leren en creëren  van samenwerking met vrijwilligers. De organisatie maakt ook gebruik van kennis  uit ander onderzoek , bijvoorbeeld kennis uit projecten zoals ‘In voor Mantelzorg’.
Lees meer over mantelzorg ondersteuning
Lees meer over vrijwilligers ondersteuning