Samenwerking

Tegenwoordig is samenwerken essentieel om resultaten te kunnen boeken. Daarom werken we niet alleen met u samen, maar ook met partijen waar u mee te maken kunt krijgen.

Sluitende keten
Vitras werkt samen met u dan ook nauw samen met uw naasten, mantelzorgers, vrijwilligers en diverse organisaties en zorgverleners in de regio. Zoals gemeenten, huisartsen, welzijn, onderwijs, zorg en vrijwilligersorganisaties.

Met al deze mensen en organisaties bouwt Vitras aan vernieuwing en verbetering van de zorg en hulpverlening. Samen met u!

Zie ook:
» Waar we voor staan
» Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers
 

 

Vitras is lid van de MOgroep, Actiz en de NVVK. Vitras is HKZ-gecertificeerd.

Samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers