Waar we voor staan

Wij dat bent u!

Iedereen is uniek in zijn of haar situatie. Dus onze oplossing ook. Wij geloven dat mensen het meest gelukkig zijn als ze zich zelfstandig kunnen redden. Niemand is graag afhankelijk van anderen. Vanuit onze deskundigheid en ervaring denken we met u mee. En realiseren we samen praktische oplossingen.

Oplossingen die antwoord geven op vragen als 'Wat is uw doel?', 'Wat heeft u nodig om dit te bereiken?' en, als dat mogelijk is: 'Wat heeft u nodig om het straks zelf te kunnen?'. U heeft de regie. U weet zelf immers het beste wat voor u belangrijk is, en wat voor u het beste werkt.    

Wij doen het samen

Wij werken samen met u aan wat in úw situatie werkt. Daarbij maken we ook gebruik van uw netwerk: uw naasten, vrienden, buren, vrijwilligers, huisarts en hulpverleners. Zo kunt u de hulp inschakelen van velen. En versterken we uw zelfstandigheid en uw netwerk. 

Wij zijn dichtbij

We zijn in de buurt. We zijn eenvoudig bereikbaar voor iedereen. Vragen staat vrij. En als het nodig is verwijzen we u door. We kennen uw wijk en het netwerk in de buurt. We helpen u snel aan een antwoord op uw vraag.  

Wij zijn veelzijdig

We hebben veel in huis. Van thuiszorg tot jeugdgezondheidszorg, van maatschappelijk werk tot palliatieve zorg, van dagbesteding tot thuisbegeleiding. We bieden hulpverlening, advies, service, ondersteuning en hulpmiddelen. Onze verschillende deskundigen werken samen in teams. Zo kunnen we samen de beste oplossing kunnen vinden voor uw situatie.

Wij zijn bekwaam

Onze professionals beschikken over gedegen vakkennis en veel ervaring. Wij werken al jaren in de regio en hebben een sterk netwerk in de wijken. We hechten veel waarde aan de vakbekwaamheid, training en opleiding van onze medewerkers. We vragen dan ook nogal wat van ze. We staan voor betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, deskundigheid en integriteit. 

Wij passen ons aan

Iedereen is anders. Iedere situatie is anders. De financiering van zorg en welzijn verandert continu. En de situatie van onze opdrachtgevers verandert continu. Dat vergt aanpassingsvermogen. Van iedere individuele medewerker en van de organisatie als geheel. Wij zijn niet bang om kritisch naar onszelf te kijken en te vragen 'Hoe kan het handiger'? Door ons aan te passen aan uw situatie, onze omgeving en de kaders van onze opdrachtgevers, bieden we het juiste pakket in iedere situatie.

Wij bieden één aanspreekpunt, één plan

Hoe uw situatie ook is, we streven naar één aanspreekpunt en één plan voor u. Eén persoon die op de hoogte van uw persoonlijke situatie én van de afspraken met andere hulpverleners. Zodat u met met al uw vragen bij die persoon terecht kunt.