Traumatisch hersenletsel

Een hersentrauma is een beschadiging van een deel van de hersenen, veroorzaakt door geweld van buitenaf. Hersentrauma treedt veelal op na een ongeval, een val van de trap of een klap op het hoofd. Voorbeelden hiervan zijn een hersenschudding of een hersenkneuzing. Door hersentrauma kan iemand last hebben van onder andere desoriëntatie, veranderd gedrag en stoornissen in het handelen.

Wat kan Vitras doen?

Neurologieverpleegkundige

De neurologieverpleegkundige komt aan huis en biedt begeleiding, advies en instructie. De neurologieverpleegkundige kijkt tijdens een huisbezoek samen met u en uw naaste(n) naar de zorgproblemen die uit de neurologische aandoening kunnen ontstaan en zoekt met u naar mogelijke oplossingen. 

Neurologieverpleegkundige aan huis

Hulpmiddelen

Tijdens de periode van ziek zijn kunt u veel last hebben van vermoeidheid, pijn, bijwerkingen of praktische problemen. Slimme hulpmiddelen kunnen uw leven, verlichten, en ook dat van degenen die voor u zorgen.

Hulpmiddelen bij ziekte

Wijkzorg

De verzorgenden en verpleegkundigen van Vitras bieden u thuis extra ondersteuning bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen. Vanuit de Wijkzorg werken we nauw samen met de huisartsen. Ook met uw mantelzorgers stemmen we de zorg af.

Wijkzorg

Cursussen

De zorg voor iemand met een ingrijpende, chronische of ongeneeslijke ziekte kan soms zwaar vallen. Speciaal voor mantelzorgers zijn er cursussen op het gebied van ziekenverzorging, fysieke belasting en ontspanning.

Cursussen voor mantelzorgers

Bij u thuis diensten

Als bepaalde zaken u moeite kosten of u er geen tijd voor heeft, kunt u gebruik maken onze Bij u thuis diensten, bijvoorbeeld om u te ondersteunen bij huis- en tuinonderhoud.

Bij u thuis diensten

Steunpunt mantelzorg

Bent u mantelzorger? Het steunpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies over het hulpaanbod in de buurt. Ook zijn er bijeenkomsten over hoe u mantelzorg op een verantwoorde manier volhoudt.

Steunpunt Mantelzorg

Waarom Vitras?

Vitras beschikt over zeer deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in neurologische aandoeningen. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in uw buurt. Zij weten daardoor goed de weg, onderhouden contact met uw huisarts en ziekenhuisarts, en kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. Bij Vitras kunt u bovendien terecht voor hulpmiddelen, cursussen en gemaksdiensten die u helpen langer zelfstandig te blijven. 


Contact

0900-82 123 82 maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Heeft u of degene voor wie u zorgt een neurologische aandoening, zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte, en wilt u meer weten over uw situatie en hoe de neurologieverpleegkundige van Vitras u kan ondersteunen? Neem dan contact op met Vitras via het telefoonnummer hierboven, of neem direct contact op met de neurologieverpleegkundige bij u in de buurt: 

 

Kosten, indicatie en vergoeding

Neurologieverpleegkundige

Aan de hulp van onze neurologieverpleegkundige zijn geen kosten verbonden. U heeft geen verwijzing nodig en kan direct contact opnemen met bovenstaande verpleegkundigen.
 
Thuiszorg

De thuiszorg van Vitras wordt meestal (deels) vergoed vanuit de AWBZ, of, wanneer u langer zorg nodig heeft, via het CIZ. Ook kunt u bij Vitras terecht met een persoonsgebonden budget (PGB).
 
Hulpmiddelen

Veel hulpmiddelen worden door uw verzekering vergoed voor een periode tot 26 weken. Daarnaast vergoeden sommige zorgverzekeraars extra verpleeg- of zorghulpmiddelen via de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding, voorwaarden en procedure kunnen echter per zorgverzekeraar verschillen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
 
Gemaksdiensten

Gemaksdiensten worden niet vergoed door de verzekering. U kunt in de meeste gevallen wel korting krijgen met de VitrasPas.
 
Wilt u weten of de hulp in úw situatie vergoed wordt?
Meestal is één telefoontje naar Vitras voldoende. Vitras regelt de meeste zaken dan voor u.  0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur (lokaal tarief)

Verwijzer

Bij neurologische aandoeningen zoals een CVA en de ziekte van Parkinson spelen verschillende zaken een rol, zoals motorische aspecten, belemmeringen bij voedsel- en vochtinname, aanwezigheid van dysartrie of afasie, de communicatieve mogelijkheden en cognitieve problematiek.

Naast eventuele complicaties en cardiovasculaire risicofactoren zijn emotionele of gedragsmatige veranderingen, draagkracht van de mantelzorger(s) en inzet van eventuele hulpmiddelen van belang.

De neurologieverpleegkundigen van Vitras vormen een vitale schakel tussen de huisarts, het ziekenhuis en de patiënt. Doordat de neurologieverpleegkundige bij de thuiskomt, is er meer tijd voor uitleg en het in kaart brengen van de onderliggende problematiek. De neurologieverpleegkundige biedt ter plekke de juiste zorg en duiding, daardoor hoeft de patiënt minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis. 

De huisarts over de gespecialiseerd verpleegkundigen van Vitras: 

De huisarts over de neurologieverpleegkundigen van Vitras"Het is niet zo dat iedereen altijd maar naar een huisarts moet voor iets. En soms ga je naar een ziekenhuis omdat de zorg thuis niet afdoende is. Maar als je de zorg thuis uitbreidt, hoef je niet naar een ziekenhuis. Want soms is daar, thuis, de meerwaarde; de zorg en de observatie." 
Bekijk de film

Contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een neurologieverpleegkundige bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Bekijk de video over de gespecialiseerd verpleegkundigen van Vitras.