Vluchtelingenwerk Nieuwegein

Vluchtelingen kiezen er niet voor om naar Nederland te komen. Ze hadden te vrezen voor hun leven en konden niet anders dan vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. Juist dan hebben ze begeleiding nodig om hun leven – in de steeds complexer wordende Nederlandse samenleving – op te kunnen bouwen. Zodat zij uiteindelijk op eigen kracht succesvol kunnen worden.

Wanneer ben je een vluchteling?

Op grond van het Vluchtelingenverdrag kunnen mensen die worden vervolgd vanwege hun godsdienst, etnische afkomst, politieke overtuiging, nationaliteit of omdat ze tot een bepaalde sociale groep behoren asiel aanvragen. We spreken dan van asielzoekers. In Nederland beslist de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker voldoet aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag. Als de asielzoeker hieraan voldoet, wordt hij erkend als vluchteling en krijgt hij een asielvergunning. Een vluchteling heeft recht op huisvesting in de gemeenten.

Organisatie

Grote kracht van de organisatie zijn de kennis, ervaring en gedrevenheid van vrijwillige medewerkers die ondersteund worden door vier beroepskrachten.

Wat wij doen

Maatschappelijke begeleiding
Om (opnieuw) zelfredzaam te worden moeten vluchtelingen eerst leren en begrijpen hoe zaken in Nederland geregeld zijn en moeten worden. Wat hun rechten en plichten zijn. Wat er moet gebeuren om als volwaardige burger deel te nemen in de Nederlandse/Nieuwegeinse samenleving. Daarbij is het maken van een goede start belangrijk om zo zonder belemmeringen een nieuw bestaan op te kunnen bouwen. Vluchtelingen kunnen daarbij rekenen op de steun van Vluchtelingenwerk.


Het geven van maatschappelijke begeleiding is een kerntaak van de vrijwillige medewerkers. De maatschappelijke begeleiding wordt geboden in de vorm van coaching en advies gericht op zelfredzaamheid en richt zich in eerste instantie op het voorkomen en oplossen van problemen. Vrijwilligers helpen bijvoorbeeld met het inrichten van de woning, bij het regelen van huur- en zorgtoeslag, aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar, invullen van allerlei formulieren, het opzetten van een administratie en het leren omgaan met geld.

Voor meer informatie over Vluchtelingenwerk Nieuwegein kunt u verder lezen op www.vlw-nieuwegein.nl

Contact

t. (06) 20 70 10 14
e: vluchtelingenwerk@vitras.nl
w. www.vlw-nieuwegein.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag.

Inloopspreekuur:
maandag van 13:00 tot 14:00 uur
vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur.

Verder is bezoek alleen mogelijk op afspraak.

Adres
Zoutkamperschans 3-6, 3432 TZ Nieuwegein

Bereikbaar met tram:
Met de sneltram richting Nieuwegein-Zuid. Uitstappen bij halte ‘Fokkesteeg’. Vanaf de tramhalte is het gebouw van Vitras al te zien. Vluchtelingenwerk bevindt zich op de 1e etage.

Direct contact

Vitras biedt vluchtelingenwerk in Nieuwegein. Woont u in een andere gemeente? Neem dan contact op met uw gemeente voor meer informatie over vluchtelingenwerk. Of kijk op vluchtelingenwerk.nl