Wonden / stoma

De meeste wonden genezen vanzelf. Maar soms wil een wond niet vanzelf genezen. Bijvoorbeeld bij een open been (ulcus cruris), wonden bij diabetes (diabetische voet),  doorligplekken (decubitus) of andere complexe wonden. Na een operatie kan een stoma een tijdelijke of blijvende oplossing zijn.

Het leven met een moeilijk genezende wond of stoma kan veel energie vergen van een lijf en geest.  Toch zijn er veel mogelijkheden om het leven met en verzorgen van een wond of stoma een stuk gemakkelijker te maken. 

Wat kunt u zelf doen?

Een goede doorbloeding is essentieel voor de wondgenezing. Daarom is het belangrijk om regelmatig te bewegen als u dat kunt, bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zwemmen. Blijf niet te lang zitten of staan in dezelfde houding. Eet gezond en gevarieerd en voorkom overgewicht. Draag geen knellende schoenen of kleding. Heeft u steunkousen? Draag deze elke dag, de hele dag, ook als het warm is. 

Wat kan uw omgeving doen?

Heeft u moeite met bepaalde dingen vanwege uw wond of stoma? Bedenk dan eerst wat voor u het grootste probleem is. Kijk dan hoe u dat samen met uw partner, familie, vrienden of buren op kunt vangen. Soms is het gebruik van een hulpmiddel als een kruk, rollator of  zitkussen al genoeg. Deze vindt u in de thuiszorgwinkel bij u in de buurt. 

Wat kan Vitras doen?

Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige komt aan huis en biedt begeleiding, advies, instructie en voorlichting over de wond- of stomazorg. Ook besteedt de gespecialiseerd verpleegkundige aandacht aan uw leefstijl, de behandeling en de gevolgen daarvan. De wondverpleegkundige vormt de schakel tussen de huisarts en de specialist en coördineert alle zorg, ook wanneer er mantelzorgers betrokken zijn.

Wondverpleegkundige aan huis

Comfortdiensten

Als bepaalde zaken u moeite kosten of u er geen tijd voor heeft, kunt u gebruik maken onze Bij u thuis diensten, bijvoorbeeld om u te ondersteunen bij huis- en tuinonderhoud.

Bij u thuis diensten

Wijkzorg

De verzorgenden en verpleegkundigen van Vitras bieden u thuis extra ondersteuning bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen. Vanuit de Wijkzorg werken we nauw samen met de huisartsen. Ook met uw mantelzorgers stemmen we de zorg af.

Wijkzorg

Hulpmiddelen

U kunt veel last hebben van vermoeidheid, pijn, bijwerkingen of praktische problemen. Slimme hulpmiddelen kunnen uw leven verlichten, en ook dat van degenen die voor u zorgen.

Hulpmiddelen

Cursussen gezond en fit

Om gezond te blijven en te worden, biedt Vitras cursussen aan. Speciaal voor mantelzorgers zijn er cursussen op het gebied van ziekenverzorging, fysieke belasting en ontspanning.

Cursussen

Steunpunt mantelzorg

Bent u mantelzorger? Het steunpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies over het hulpaanbod in de buurt. Ook zijn er bijeenkomsten over hoe u mantelzorg op een verantwoorde manier volhoudt.

Steunpunt Mantelzorg

Waarom Vitras

Vitras beschikt over deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in wondzorg. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in uw buurt. Zij weten daardoor goed de weg, onderhouden contact met uw huisarts en/of  ziekenhuisarts en kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. 


Contact

Email: wondzorg@vitras.nl
Telefoon: 088  854 3201  maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Buiten deze tijden kan via de Centrale een boodschap achtergelaten worden.
Na verwijzing belt de wondzorgverpleegkundige binnen één werkdag om een afspraak met u te maken. Binnen 2 werkdagen na verwijzing vindt bezoek aan huis plaats.

Heeft u, of degene voor wie u zorgt, een wond die niet geneest en wilt u meer weten over uw situatie en hoe de wondverpleegkundige u kan helpen? Neem dan contact op met Vitras via het telefoonnummer hierboven, of neem direct contact op met de wondverpleegkundige bij u in de buurt: 

Verwijzers

Complexe wondzorg kan in veel gevallen heel goed thuis uitgevoerd worden, in de vertrouwde omgeving van de patiënt. De wondverpleegkundigen van Vitras vormen een vitale schakel tussen de huisarts, het ziekenhuis en de patiënt. Doordat de wondverpleegkundige bij de patiënt thuis komt, is er meer tijd om de dingen goed uit te leggen en om de onderliggende problematiek in beeld te krijgen. De patiënt hoeft minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis.

Is de specialist nog wel hoofdbehandelaar, maar kost het veel moeite en energie om regelmatig voor de wondbehandeling naar het ziekenhuis te komen? Dan kan de wondverpleegkundige van Vitras overleggen met de specialist of wondconsulent in het ziekenhuis hoe de wondzorg vaker thuis gedaan kan worden. De wondverpleegkundige van Vitras brengt altijd verslag uit naar de hoofdbehandelaar.

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een wondverpleegkundige bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Tips van de wondverpleegkundige

Diabetische voet

 • Zorg dat u altijd schoeisel aan uw voeten draagt, ook ’s nachts voor een toilet bezoek.
 • Zorg dat u dagelijks uw voeten controleert op wondjes of roodheid.
 • Vraag na of uw pedicure een diabetes aantekening heeft.

Open been (ulcus cruris)

 • Zorg voor voldoende beweging (minimaal 3x per dag een half  uur) en zorg anders dat u oefeningen krijgt die u door de  dag heen kan doen.
 • Draag dagelijks uw zwachtels of steunkousen
 • Zorg dat uw huid soepel/vet blijft.

Doorligplekken (decubitus)

 • Zorg dat u zo mogelijk in beweging blijft en anders meerdere  keren per dag gaat verliggen of verzitten. Minimale  bewegingen helpen al.
 • Zorg voor goede ( eiwit verrijkte) voeding

Dwarslaesie en decubitus

 • Zorg voor niet knellende kleding
 • Zorg dat u regelmatig verzit in de stoel en maak gebruik van een anti-decubitus (kussen die de druk beter verdeeld).

Wonden die niet genezen

 • Voor alle niet genezende wonden geldt, trek aan de bel bij huisarts om te bekijken  wat de reden is dat een wond niet wil genezen.
 • Zorg voor goede eiwit verreikte voeding

Het verhaal van...