Zorg voor een naaste

Zorgen voor iemand in je naaste omgeving (mantelzorg) is niet altijd gemakkelijk. Je kiest er meestal niet zelf voor, je doet het gewoon.

Mantelzorg kan veel voldoening geven. Maar soms kan deze taak ook (te) zwaar worden. Bijvoorbeeld bij een langdurige ziekte, bij iemand die lijdt aan geheugenverlies of als de relatie verandert.

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein

Steun bij de zorg voor partner, kind, familielid of vriend(in)

Vitras werkt samen in het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein. Mantelzorgers van alle leeftijden die wonen in de gemeente Nieuwegein kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor advies, een luisterend oor, contact met andere mantelzorgers en praktische informatie.

Het Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein kan ook helpen bij tijdelijke verlichting van de zorg, bijvoorbeeld bij het aanvragen van (vrijwillige) professionele hulp.

Het Steunpunt Mantelzorg  wordt gesubsidieerd door de gemeente Nieuwegein. De medewerkers van het steunpunt worden gefaciliteerd door Vitras.

U kunt ook contact opnemen met:

  • Lianca Benschop, Mantelzorgconsulent (06-10213588)
  • Ineke Verhagen, Mantelzorgmakelaar (06-57875006) 

 

Danny van Stam, 06-10427125

Steunpunt Mantelzorg in andere plaatsen

Hulpmiddelen en cursussen

De zorg voor iemand met een chronische of ongeneeslijke ziekte of aandoening kan zwaar worden. Hulpmiddelen kunnen deze zorg verlichten. Ook zijn er cursussen voor mantelzorgers op het gebied van ziekenverzorging, fysieke belasting en ontspanning.

Comfortdiensten

Ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum is er voor iedereen die behoefte heeft aan structuur of een zinvolle dagbesteding onder professionele begeleiding wegens lichamelijke klachten, psychogeriatrische klachten (bv. lichte tot matige dementie) of andere klachten zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel) . Mantelzorgers vinden er contact met lotgenoten en een luisterend oor.

Ontmoetingscentrum

Wijkverpleegkundige

Heeft u vragen over uw gezondheid? Maakt u zich zorgen om een situatie en wilt u dat met iemand bespreken? U kunt bij de wijkverpleegkundige terecht met uw vragen of zorgen over gezondheid, veiligheid en wonen.

Wijkverpleegkundige

Maatschappelijk werk

Bent u het overzicht kwijt en weet u niet waar u moet beginnen of bij wie u moet aankloppen? De maatschappelijk werker helpt u op weg met een luisterend oor en praktische hulp zodat u snel weer grip heeft op uw situatie.

Maatschappelijk werk

Thuiszorg

Heeft degene voor wie u zorgt praktische hulp en/of ondersteuning in en om het huis nodig? Bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden, of bij het innemen van uw medicijnen? Dan kunt u gebruik maken van de thuiszorg van Vitras.

Test voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger? 
Hoe gaat het met ú?

Vitras verbindt en versterkt: dementiezorg en mantelzorg

Het verhaal van...