Nachtzorg

Nachtzorg en 24-uurs zorg

Voor mensen die niet alleen overdag, maar ook ’s nachts ondersteuning en verzorging nodig hebben, kan nachtzorg en 24- uurszorg uitkomst bieden.  

Voor wie?

Nachtzorg en 24-uurszorg is er voor mensen die door een ziekte of aandoening in een vergevorderd stadium, zowel overdag als 's nachts ondersteuning en verzorging nodig hebben. Vaak zijn dit patiënten die in de terminale fase van hun leven zijn, voor wie de levensverwachting niet meer dan 3 maanden is. De nachtzorg is er zowel voor de zieke als voor het steunen en ontlasten van de familie en mantelzorger(s).

Hoe werkt het?

Een deskundige verpleegkundige of verzorgende van het nachtzorgteam biedt 8 uur aaneengesloten ondersteuning (of 24 uur bij 24-uurszorg) om de zorg voor de terminaal zieke te verlichten en draaglijk te maken. 

De ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • lichamelijke verzorging, zoals wondverzorging, verschonen, wassen en wisselen van ligging;
  • hulp bij eten en drinken;
  • het toedienen van medicatie, bijvoorbeeld via injecties of via een medicijnpomp;
  • advies over wat de patiënt kan verwachten, bijvoorbeeld op het gebied van pijn, benauwdheid en de werking van de geadviseerde medicijnen;
  • tijdig signaleren van eventuele problemen en zo nodig doorverwijzen;
  • een luisterend oor voor zowel patiënt als naasten.

De nachtzorgverpleegkundigen werken nauw samen met andere zorg- en hulpverleners, zoals het wijkteam, huisarts en/of behandelend arts, mantelzorgers en lokale vrijwilligers(netwerken).

Waarom Vitras?

Vitras beschikt over zeer deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen in de terminale fase van hun ziekte. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in de buurt. Zij weten daardoor goed de weg, en kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. Bij Vitras kunt u bovendien terecht voor hulpmiddelen die u kunnen helpen de zorg te verlichten. 


Kosten, indicatie en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor nachtzorg of 24-uurszorg heeft u een terminale indicatie nodig van huisarts of arts in het ziekenhuis. De kosten worden vergoed door uw verzekering. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen, afhankelijk van uw verzekering. De wijkverpleegkundige van Vitras kan dit voor u nagaan.

Wilt u weten of de hulp in úw situatie vergoed wordt?
Meestal is één telefoontje naar Vitras voldoende. Vitras regelt de meeste zaken dan voor u. 
0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur 

Verwijzer

De meeste mensen sterven het liefste thuis. Toch sterven nog onnodig veel mensen in het ziekenhuis, verpleeghuis of ergens anders. Complexe zorg kan vaak professioneel aan huis geboden worden. Van het toedienen van injecties tot het bedienen van medicijnpompen en bewakingsapparatuur en van advies over pijn en medicatie tot het vroegtijdig signaleren van problemen en, indien nodig, doorverwijzen.

De nachtzorgverpleegkundigen van Vitras zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg bij de patiënt thuis. Zij geven, in samenwerking met u, zorg en advies aan uw patiënt en de naasten om de laatste levensfase zo waardevol en comfortabel mogelijk te maken.

Contact

0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Heeft u, of degene voor wie u zorgt, dag en nacht ondersteuning en verzorging nodig, en wilt u meer weten over uw situatie en Vitras u kan ondersteunen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-82 123 82 of via de wijkverpleegkundige in uw buurt om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken. Kies uw plaats:

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met het team zorg en welzijn bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Het verhaal van...