Palliatief verpleegkundige

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij wordt niet alleen naar lichamelijke aspecten gekeken maar ook op  psychisch sociaal en spiritueel gebied.

Palliatieve zorg wordt vooral in verband gebracht met de zorg voor mensen met een uitbehandelde vorm van kanker, maar er zijn veel meer ziekten waarvoor geen genezing mogelijk is. Daarbij valt onder meer te denken aan hartfalen, COPD  en dementie. De palliatief verpleegkundige van Vitras begeleidt patiënten in de palliatieve fase.

Voor wie?

Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen met een uitbehandelde vorm van kanker, of bij dementerenden. Palliatieve zorg is voor ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase van hun leven.

Hoe werkt het?

De palliatief verpleegkundige komt bij u thuis. Binnen de palliatieve zorg is het behandelen  van uw klachten belangrijker dan het bestrijden van uw ziekte. Uw kwaliteit van leven staat centraal. U kunt problemen ervaren zoals pijn, misselijkheid maar ook angst of depressie. Een naderend levenseinde kan bovendien veel vragen oproepen. Daarbij kunnen er vragen over zingeving ontstaan.

De palliatief verpleegkundige levert een belangrijke bijdrage in de behandeling van uw klachten door het geven van advies en begeleiding en door bieden van steunende gesprekken.

Waarom Vitras?

De palliatief verpleegkundigen van Vitras zijn actief en ervaren op het gebied van palliatieve zorg. Zij zijn in het bezit van een HBO opleiding en gecertificeerd palliatief verpleegkundigen. Ze werken samen in een team waarin ook andere gespecialiseerd verpleegkundigen deelnemen op het gebied van hartfalen, neurologie, COPD, dementie etc. Zo kunnen de verpleegkundigen, als dat nodig is, in samenwerking de zorg leveren die de patiënt nodig heeft.

Kosten, indicatie en vergoeding

Aan de hulp van onze palliatief verpleegkundige zijn geen kosten verbonden.

Contact

0900-82 123 82   maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 uur

Bent u ongeneeslijk ziek en wilt u meer weten over uw situatie en hoe Vitras u kan ondersteunen? Neem dan contact op via het telefoonnummer hierboven, of neem direct contact op met de palliatief verpleegkundige bij u in de buurt:

Verwijzer

In de palliatieve fase is er in de regel sprake van een of meer symptomen. Voor een goed symptoommanagement is een intensieve samenwerking tussen de verschillende hulpverleners essentieel. De palliatief verpleegkundige levert een bijdrage aan het beheersen van de symptomen en vormt een schakel tussen de verschillende zorgverleners. Veel  ziekenhuisbezoeken en opnames zijn overbodig wanneer er ter plekke thuis voldoende vakkundige zorg en uitleg geboden kan worden.

 

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een palliatief verpleegkundige bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Actueel