Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan u  lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Daarbij wordt niet alleen naar lichamelijke aspecten gekeken maar ook op  psychisch sociaal en spiritueel gebied.

Palliatieve zorg wordt vooral in verband gebracht met de zorg voor mensen met een uitbehandelde vorm van kanker, maar er zijn veel meer ziekten waarvoor geen genezing mogelijk is. Daarbij valt onder meer te denken aan hartfalen, COPD  en dementie. De palliatief verpleegkundige van Vitras begeleidt patiënten in de palliatieve fase.

Voor wie?

Palliatieve zorg is voor ongeneeslijk zieke mensen in de laatste fase van hun leven. Op het moment dat u nog geen directe verzorging en/of verpleging (wijkzorg) nodig heeft, kan de gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve Zorg van Vitras u ondersteunen en begeleiden.

Hoe werkt het?

De gespecialiseerd verpleegkundige bezoekt u regelmatig thuis en zo heeft u een vast aanspreekpunt, wat een gerust gevoel kan geven. U krijgt informatie over onder andere de mogelijkheden thuis, lichamelijk klachten, medicatie, mantelzorg en het voorkomen van overbelasting.

Naast de lichamelijk problemen besteedt de gespecialiseerd verpleegkundige ook aandacht aan de psychosociale gevolgen van de ziekte, uw levensverhaal en aan datgene wat belangrijk is in uw leven.

De gespecialiseerd verpleegkundige Palliatieve Zorg heeft veel contact met de huisartsen, ziekenhuizen en kan u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is.

Wat kan Vitras doen?

Palliatief verpleegkundige

Soms is genezing niet meer mogelijk, bijvoorbeeld bij mensen met een uitbehandelde vorm van kanker of bij dementerenden. De palliatief verpleegkundige helpt bij het bestrijden van uw klachten en biedt advies, begeleiding en ondersteuning. Uw kwaliteit van leven staat centraal. 

Palliatief verpleegkundige aan huis

Terminale zorg

Terminale zorg is er voor mensen met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. Vitras biedt terminale zorg aan huis. In deze fase is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk.

Terminale zorg aan huis

Hulpmiddelen

Tijdens de periode van ziek zijn kunt u veel last hebben van vermoeidheid, pijn, bijwerkingen of praktische problemen. Slimme hulpmiddelen kunnen uw leven, verlichten, en ook dat van degenen die voor u zorgen.

Hulpmiddelen bij ziekte

Wijkzorg

De verzorgenden en verpleegkundigen van Vitras bieden u thuis extra ondersteuning bijvoorbeeld bij het wassen en aankleden of bij het innemen van uw medicijnen. Vanuit de Wijkzorg werken we nauw samen met de huisartsen. Ook met uw mantelzorgers stemmen we de zorg af.

Wijkzorg

Nachtzorg en 24-uurszorg

Voor mensen die niet alleen overdag, maar ook 's nachts ondersteuning en verzorging nodig hebben, kan nachtzorg en 24-uurzorg uitkomst bieden. Meestal is dit in de terminale fase van de ziekte. 

Nachtzorg en 24-uurszorg

Cursussen

De zorg voor iemand met een ingrijpende, chronische of ongeneeslijke ziekte kan soms zwaar vallen. Speciaal voor mantelzorgers zijn er cursussen op het gebied van ziekenverzorging, fysieke belasting en ontspanning.

Cursussen voor mantelzorgers

Maatschappelijk werk

Bent u het overzicht kwijt en weet u niet waar u moet beginnen of bij wie u moet aankloppen? De maatschappelijk werker helpt u op weg met een luisterend oor en praktische hulp zodat u snel weer grip heeft op uw situatie.

Maatschappelijk werk

Steunpunt mantelzorg

Bent u mantelzorger? Het steunpunt biedt een luisterend oor en geeft informatie en advies over het hulpaanbod in de buurt. Ook zijn er bijeenkomsten over hoe u mantelzorg op een verantwoorde manier volhoudt.

Steunpunt Mantelzorg

Maaltijdservice

Kan of wilt u niet zelf koken? De maaltijdservice bezorgt gezonde en lekkere maaltijden aan huis. We hebben een breed assortiment, ook voor vegetariërs en dieetwensen.

Maaltijdservice

Waarom Vitras? 

De palliatief verpleegkundigen van Vitras zijn actief en ervaren op het gebied van palliatieve zorg. Zij zijn in het bezit van een HBO opleiding en gecertificeerd palliatief verpleegkundigen. Ze werken samen in een team waarin ook andere gespecialiseerd verpleegkundigen deelnemen op het gebied van hartfalen, neurologie, COPD, dementie etc. Zo kunnen de verpleegkundigen, als dat nodig is, in samenwerking de zorg leveren die de patiënt nodig heeft. 

Contact

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van palliatieve zorg? Neem dan contact op met één van onze palliatief verpleegkundigen. U kunt ook bellen via telefoonnummer  0900 - 82 123 82 of contact opnemen met de wijkverpleegkundige in uw buurt. Kies uw gemeente:

Verwijzer

In de palliatieve fase is er in de regel sprake van een of meer symptomen. Voor een goed symptoommanagement is een intensieve samenwerking tussen de verschillende hulpverleners essentieel. De palliatief verpleegkundige levert een bijdrage aan het beheersen van de symptomen en vormt een schakel tussen de verschillende zorgverleners. Veel  ziekenhuisbezoeken en opnames zijn overbodig wanneer er ter plekke thuis voldoende vakkundige zorg en uitleg geboden kan worden. 

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met het team zorg en welzijn bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Thuis sterven

Thuis sterven blijkt een wens van veel mensen te zijn, die weten dat ze niet lang meer zullen leven. De
thuissetting is vertrouwd en de partner en/of mantelzorger is altijd dichtbij. Maar kan het altijd? 

Lees het artikel

Het verhaal van...

Actueel