Wondverpleegkundige

Heeft u of degene voor wie u zorgt een wond die niet geneest of problemen met het stoma? De wondverpleegkundige van Vitras biedt professionele wondzorg bij u thuis.

Voor wie?

De wondverpleegkundige is er voor patiënten met een verstoorde wondgenezing of stomaproblemen, maar ook voor degene die voor de patiënt zorgt (de mantelzorger), de (huis)arts en de verpleegkundige.  De wondverpleegkundige biedt  begeleiding, advies en ondersteuning, zowel bij bestaande wonden als preventief. 

Hoe werkt het?

De wondverpleegkundige geeft advies, instructie en voorlichting over de wondzorg of stomazorg, de leefstijl, behandeling en  de gevolgen daarvan. Het hebben van een niet genezende wond of lekkend stoma betekent vaak een (grote) belasting, zowel voor de cliënt, maar ook voor de partner of naaste. Dit kan veel energie vergen  en u soms ook isoleren van de buitenwereld. De gespecialiseerd verpleegkundige kijkt  samen met u, uw naaste en uw behandelaar ( specialist/ huisarts)  en  verpleegkundige naar de zorgproblemen die door aandoening kunnen ontstaan. Indien nodig helpt ze u bij het inschakelen van andere hulpverleners, en kijkt ze naar hulpmiddelen die eventueel  nodig zijn.

Samenwerking

De Wondzorgverpleegkundigen werken samen met de huisartsen in de gemeenten waar Vitras actief is. Ook wordt samengewerkt met alle ziekenhuizen in de regio Utrecht en Veenendaal.  


Kosten, indicatie en vergoeding

Aan de hulp van onze wondverpleegkundige zijn voor de cliënt geen kosten verbonden.
Er is alleen een verwijzing nodig van uw behandelaar.

Directe bereikbaarheid wondzorgverpleegkundige: 

Email: wondzorg@vitras.nl
Telefoon: 088  854 3201  maandag t/m vrijdag 08:30-17:00 uur
Buiten deze tijden kan via de Centrale een boodschap achtergelaten worden.

Na verwijzing belt de wondzorgverpleegkundige binnen één werkdag om een afspraak met u te maken. Binnen 2 werkdagen na verwijzing vindt bezoek aan huis plaats. 

Waarom Vitras

Vitras beschikt over deskundige verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in wondzorg. Ze hebben veel contact met huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners in uw buurt. Zij weten daardoor goed de weg, onderhouden contact met uw huisarts en/of  ziekenhuisarts en kunnen u goed adviseren en verwijzen als dat nodig is. 


Contact

Email: wondzorg@vitras.nl
Telefoon: 088  854 3201  maandag t/m vrijdag 08:30 - 17:00 uur

Buiten deze tijden kan via de Centrale een boodschap achtergelaten worden.
Na verwijzing belt de wondzorgverpleegkundige binnen één werkdag om een afspraak met u te maken. Binnen 2 werkdagen na verwijzing vindt bezoek aan huis plaats.

Heeft u, of degene voor wie u zorgt, een wond die niet geneest en wilt u meer weten over uw situatie en hoe de wondverpleegkundige u kan helpen? Neem dan contact op met Vitras via het telefoonnummer hierboven, of neem direct contact op met de wondverpleegkundige bij u in de buurt: 

Verwijzers

Complexe wondzorg kan in veel gevallen heel goed thuis uitgevoerd worden, in de vertrouwde omgeving van de patiënt. De wondverpleegkundigen van Vitras vormen een vitale schakel tussen de huisarts, het ziekenhuis en de patiënt. Doordat de wondverpleegkundige bij de patiënt thuis komt, is er meer tijd om de dingen goed uit te leggen en om de onderliggende problematiek in beeld te krijgen. De patiënt hoeft minder vaak naar de huisarts of het ziekenhuis.

Is de specialist nog wel hoofdbehandelaar, maar kost het veel moeite en energie om regelmatig voor de wondbehandeling naar het ziekenhuis te komen? Dan kan de wondverpleegkundige van Vitras overleggen met de specialist of wondconsulent in het ziekenhuis hoe de wondzorg vaker thuis gedaan kan worden. De wondverpleegkundige van Vitras brengt altijd verslag uit naar de hoofdbehandelaar.

Direct contact

Bel 0900 - 82 123 82 of neem direct contact op met met een wondverpleegkundige bij u in de buurt:
 
Vul uw plaatsnaam of postcode in.

Tips van de wondverpleegkundige

Diabetische voet

 • Zorg dat u altijd schoeisel aan uw voeten draagt, ook ’s nachts voor een toilet bezoek.
 • Zorg dat u dagelijks uw voeten controleert op wondjes of roodheid.
 • Vraag na of uw pedicure een diabetes aantekening heeft.

Open been (ulcus cruris)

 • Zorg voor voldoende beweging (minimaal 3x per dag een half  uur) en zorg anders dat u oefeningen krijgt die u door de  dag heen kan doen.
 • Draag dagelijks uw zwachtels of steunkousen
 • Zorg dat uw huid soepel/vet blijft.

Doorligplekken (decubitus)

 • Zorg dat u zo mogelijk in beweging blijft en anders meerdere  keren per dag gaat verliggen of verzitten. Minimale  bewegingen helpen al.
 • Zorg voor goede ( eiwit verrijkte) voeding

Dwarslaesie en decubitus

 • Zorg voor niet knellende kleding
 • Zorg dat u regelmatig verzit in de stoel en maak gebruik van een anti-decubitus (kussen die de druk beter verdeeld).

Wonden die niet genezen

 • Voor alle niet genezende wonden geldt, trek aan de bel bij huisarts om te bekijken  wat de reden is dat een wond niet wil genezen.
 • Zorg voor goede eiwit verreikte voeding